האם ברצונך להתקין את סרגל G? הסרגל מאפשר לך לתרגם מילים, משפטים ואפילו דף שלם בכל השפות » למידע נוסף

מילון צרפתית

  מילון צרפתית

 

gomme naturelle – מילון צרפתי-אנגלי

לצערנו, לא נמצאו תוצאות באנגלית עבור "gomme naturelle"
Wikipédia en français - L'encyclopédie libreהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Gomme naturelle
La gomme naturelle est un composé glucidique particulièrement collant fabriqué à l’intérieur des tissus végétaux par des cellules spécialisées. Ce composé s'accumule peu à peu dans de petites poches afin de protéger l'arbre des agressions.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

gomme naturelle – מילון צרפתי-צרפתי

Wikipédia en français - L'encyclopédie libreהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Gomme naturelle
La gomme naturelle est un composé glucidique particulièrement collant fabriqué à l’intérieur des tissus végétaux par des cellules spécialisées. Ce composé s'accumule peu à peu dans de petites poches afin de protéger l'arbre des agressions.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.
מילון צרפתית   -   תרגום צרפתית   -   מפת צרפת   -   לימודי צרפתית   -   חדש! תרגום דף שלם בחינם

© 2007-2012 מילון צרפתית נועד לשימוש אישי ומספק תרגום לצרפתית. מילון צרפתי אנגלי צרפתי נתמך ע"י מילון בבילון 9.